Kurumsal Risk Yönetimi ve Sigorta Çözümleri

Ani ve beklenmedik tüm risklerle karşı sunulan çözüm seçenekleri ile kişi kurum ya da kuruluşların iş sürekliliğini kesintisiz hale getirmeyi hedefler.

Kurumsal Risk Yönetiminin ana unsurları olan Riskin Kontrolü ve Riskin Finansmanı aşamalarında hizmet vermekteyiz. Danışmanlarımız Riskin kontrolü aşamasında, risk analiz ve yönetim süreçlerinde gerçekleşebilecek harcamaları ve olası kayıpları içeren Toplam Risk Maliyetinin düşürülmesi amaçlamaktalar.

Riskin Kontrolü aşamasında, kurumların faaliyet konularına göre, tesislerin yangın güvenliği, genel güvenlik, iş güvenliği ve sağlığı ile ürün, alan benzeri nedenlerden oluşabilecek sorumluluk risklerine yönelik, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi çalışması yapılmaktadır. Kurumun risk yönetim organizasyon geliştirmesine, süreç yönetimine danışmanlık verilmektedir.

Riskin finansmanı aşamasında, risk yönetim sürecinde belirlenmiş olan risklerin uygun olanlarının sigorta ve reasürans piyasalarına devirlerini sağlamaktayız. Lokal ve uluslararası piyasalardan sağlanan kapsamlı ve ekonomik çözümler ile poliçelerin üretilmesini, oluşabilecek hasar süreçlerini, risk kontrolü süreci ile dinamik bir şekilde yönetmekteyiz.

Prowall Global; uluslararası piyasalardan lokal çözümler üretebildiği gibi Türkiye’de ki yerleşik kurumlarımızın farklı ülkelerdeki sigorta ihtiyaçlarına çözüm üretebilmektedir.